Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Summary:
Odborným konzultantem této DP bude Ing. Roman Zámečník, Ph.D 1. Vyhledejte, shromážděte a prostudujte literární prameny k danému tématu obecně. Blíže se zaměřte na období mezi léty 1948 až 1989. 2. Vyhledejte, shromážděte a prostudujte archivní zdroje, zejména historickou plánovou dokumentaci a další materiály z podnikového archivu Zahradní architektura Želešice, oddělení Státního statku Brno, n. p. k zadanému tématu. 3. Po dohodě s vedoucím práce zvolte vhodný úsek nebo úseky dálničních těles k bližšímu průzkumu (archivní a terénní). V modelovém území proveďte následující průzkumy a rozbory: a) inventarizace a klasifikace vegetačních prvků a vyhodnocení autenticity dřevinných vegetačních prvků, b) vyhodnocení kompozičních, provozních a funkčních vztahů a charakteristik. 4. Charakterizujte problematiku zakládání vegetačních ploch dálničních těles ve sledovaném období obecně. Blíže se zaměřte na určující skladební prvky kompozice, proveďte jejich typologii, zobecněte jejich kompoziční, funkční a provozní vlastnosti. Vymezte reprezentativní a určující sortiment vegetačních prvků. Neopomeňte zmínit problematiku následné péče o takové krajinářské úpravy.

There are no limitations of the topic