Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácí
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Summary: Dle normy EN 113 bude laboratorně zkoušena nová receptura fungicidního přípravku určeného pro likvidaci dřevomorky domácí a bude hledána vhodná koncentrace tohoto přípravku.

There are no limitations of the topic