Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat nabídku sortimentu keřů u českých okrasných školek. Analýza bude provedena na reprezentativním výběru producentů. Interpretace se bude týkat nabídky keřů z pohledu potřeb krajinářské architektury. Tyto potřeby budou zaměřeny na reálnou nabídku dle vlastností keřů (doba kvetení, barva,plody, výška atd...) Bakalářská práce je vhodná pro zájemce, který/á má opravdový zájem zdokonalit se v navrhování vegetačních prvků.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení