Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cílem bakalářské práce je analyzovat nabídku sortimentu trvalek u českých okrasných školek. Analýza bude provedena na reprezentativním výběru producentů. Interpretace se bude týkat nabídky trvalek z pohledu potřeb krajinářské architektury. Tyto potřeby budou zaměřeny na reálnou nabídku dle vlastností trvalek (doba kvetení, barva, výška atd...) Bakalářská práce je vhodná pro zájemce, který/á má opravdový zájem zdokonalit se v navrhování vegetačních prvků.

There are no limitations of the topic