Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat nabídku sortimentu trvalek u českých okrasných školek. Analýza bude provedena na reprezentativním výběru producentů. Interpretace se bude týkat nabídky trvalek z pohledu potřeb krajinářské architektury. Tyto potřeby budou zaměřeny na reálnou nabídku dle vlastností trvalek (doba kvetení, barva, výška atd...) Bakalářská práce je vhodná pro zájemce, který/á má opravdový zájem zdokonalit se v navrhování vegetačních prvků.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení