Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání
State of topic:
approved (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jarmila Kožíšková, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Jarmila Kožíšková, Ph.D.
Summary:
Bude hodnoceno postupné dozrávání a index zrání vybraných evropských a asijských kultivarů hrušek. Měření pevnosti plodů, obsahu škrobu, kyselin, rozpustné sušiny a použití Streifova indexu jsou významnými metodami stanovení sklizňové zralosti. Definování optimální sklizňové zralosti je důležité z důvodu snižování posklizňových ztrát a dosažení přijatelné konzumní kvality plodů během skladování. Téma je vypsáno pro obor JRPZLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-HE Horticultural EngineeringB-HE-PHP Processing of Horticultural Products
B-H Horticulture
B-H-JRPZ Quality of plant food sources

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.