Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Proluky v sídelních útvarech
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: MgA. Přemysl Kokeš
Summary: Definice proluky a zpracovaní manuálu pro její rozpoznávání. Analýza řešení proluk v sídelních útvarech s ukázkami kvalitních i nekvalitních realizací včetně vysvětlení, jak jsou tato doplnění hodnocena, jaké jsou přínosy, nebo naopak závady daných řešení a to jak finálních, tak dočasných. Na ploše konkrétního sídelního útvaru, nebo několika sídel definovat všechny proluky, navrhnout způsob jejich doplnění, nebo naopak ponechání a zařazení daných ploch do systému veřejných prostranství. Výběr jedné nebo více proluk a návrh jejich konkrétního doplnění s důrazem na okolní veřejný prostor, vegetaci a dopravu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LSA Landscape ArchitectureB-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.