Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Moderní zásahy v památkách krajinářské architektury
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Teoretická část práce se zaměří na kontinuální vývoj památek krajinářské architektury, na konkrétních příkladech budou představeny jednotlivé fáze vývoje. Součástí práce je vlastní návrh na úrovni architektonické studie s cílem adaptace odpovídající památky krajinářské architektury pro současné potřeby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.