Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Využití laserového konfokálního mikroskopu umožňuje sledovat vývoj napadení rostliny patogenem, případně i reakci rostliny na přítomnost patogenu. Cílem bude u révy vinné sledovat rozvoj infekce za různých podmínek ošetření (např. látkami typu nanočástic).

There are no limitations of the topic