Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Summary:
Využití laserového konfokálního mikroskopu umožňuje sledovat vývoj napadení rostliny patogenem, případně i reakci rostliny na přítomnost patogenu. Cílem bude u vybraných druhů zeleniny sledovat po umělé inokulaci rozvoj infekce za různých podmínek (ošetření látkami typu nanočástic aj.)

There are no limitations of the topic