Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Mezigenerační zahrada
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Anna Magni, Ph.D.
Abstrakt:
Prostudujte koncept mezigenerační zahrady jako zahradně architektonického prostoru uspokujícího potřeby rekreace uživatelů všech generací, zaměřeného na jejich setkávání a vzájemné obohacování. Vyhledejte příklady inspirativních realizací v ČR i zahraničí, proveďte jejich analýzu. Shrňte obecné zásady řešení mezigeneračních zahrad, jejich specifika a možnosti, kterými může zahradně architektonická tvorba mezigeneračnímu soužití přispět. Zvolte si vhodný modelový prostor, na který budete vyslovené zásady aplikovat a vypracujte pro něj zahradně architektonickou studii včetně návrhu programu zahrady.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.