Prehľad vypísaných tém - Zahradnická fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Technologické využití plodů z rodu Physalis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů - ZF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia