Přehled vypsaných témat - Zahradnická fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Technologické využití plodů z rodu Physalis
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení