Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Božena Průšová, Ph.D.
Summary:
Cílem diplomové práce bude porovnat obsah biogenních aminů ve vínech inokulovaných různými kmeny mléčných bakterií oproti kontrolnímu pokusu.

There are no limitations of the topic