Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.
Summary:
Téma zkoumá systém zeleně sídla s důrazem na parky jako jeho ohniska. Cílem práce bude na základě teoretických poznatků, získaných v rámci zpracování literární části, formulovat obecná východiska pro přístup k revitalizaci parku v kontextu tradic, národní identity i praktických možností u konkrétního modelového objektu a tyto pak uplatnit při tvorbě vlastní návrhové studie. Vypracování diplomové práce předpokládá návštěvu modelového objektu v rámci rektorátního grantu, řešeného ve spolupráci s pracovníky Ústavu lesnické botaniky LDF MENDELU.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-LA Landscape Architecture
C-LA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.