Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Edukativní a osvětová funkce zahrady
State of topic: approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Téma prověřuje potenciály zahrady plnit směrem k jejím uživatelům výchovnou, edukativní a osvětovou funkci. Zjištěné poznatky jsou aplikovány při tvorbě zahradně architektonické studie zvoleného modelového objektu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LSA Landscape Architecture
B-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FHZPK Základy prostorové kompozice