Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Managementová opatření v péči o chráněná území
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Darek Lacina
Summary:
Výběr vhodných maloplošných zvláště chráněných území s vypracovaným plánem péče, analýza navrhovných managementových opatření, srovnání se skutečně realizovanými opatřeními a vyhodnocení důvodů případných rozporů mezi plány péče a skutečností.

There are no limitations of the topic