Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Managementová opatření v péči o chráněná území
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Výběr vhodných maloplošných zvláště chráněných území s vypracovaným plánem péče, analýza navrhovných managementových opatření, srovnání se skutečně realizovanými opatřeními a vyhodnocení důvodů případných rozporů mezi plány péče a skutečností.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení