Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Darek Lacina
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary: Výběr vhodné realizované skladebného části územního systému ekologické stability v modelovém území, vyhodnocení provedených opatření ve vztahu k projektovému záměru a úspěšnosti realizace.

There are no limitations of the topic