Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Darek Lacina
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Výběr alespoň 5 realizovaných naučných stezek v modelovém území, tvorba metodiky analýzy jejich charakteristik a vyhodnocení edukační kvality, sběr a analýza dat a srovnání jednotlivých naučných stezek.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení