Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Božena Průšová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
1. Napište literární rešerši na dané téma. 2. Proveďte fermentaci s použitím řízené mikrooxidace a fermentaci v sudu.K výrobě vína použijte bílou odrůdu. 3. Porovnejte analytické parametry výsledných vín, obsah polyfenolů a vína senzoricky zhodnoťte. 4. Výsledky vhodně zpracujte a vyhodnoťte.

There are no limitations of the topic