Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Božena Průšová, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
1. Napište literární rešerši na dané téma. 2. Proveďte fermentaci s použitím řízené mikrooxidace a fermentaci v sudu.K výrobě vína použijte bílou odrůdu. 3. Porovnejte analytické parametry výsledných vín, obsah polyfenolů a vína senzoricky zhodnoťte. 4. Výsledky vhodně zpracujte a vyhodnoťte.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení