Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvky
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
V teoretické části práce shrne problematiku postupující změny klimatu a charakterizuje růstové stanoviště rostlin ve městě. Charakterizuje státní politiku v boji se suchem (opatření, dotační tituly aj.). V praktické části bude práce zaměřena na analýzu současného stavu a vývoje vegetačních prvků (stromů, keřů, květinových výsadeb, trávníků) ve vztahu k postupujícímu suchu a změně klimatu. Na vybraných stanovištích budou metodicky monitorovány změny vnějších projevů rostlin či jejich vlastní životnost/mortalita/funkčnost, včetně nových výsadeb. Práce bude vycházet z provedených pasportů a inventarizací dřevin ve vybraném sídle. Shrnuta budou případná dosud městem přijatá opatření proti suchu. Vytipovány budou suchem ohrožené vegetační plochy a druhy rostlin. Monitoring proběhne vybraném sídle dle dohody.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RMGM Realisations and Municipal greenery management
B-LSA Landscape Architecture
B-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.