Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvky
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Abstrakt:
V teoretické části práce shrne problematiku postupující změny klimatu a charakterizuje růstové stanoviště rostlin ve městě. Charakterizuje státní politiku v boji se suchem (opatření, dotační tituly aj.). V praktické části bude práce zaměřena na analýzu současného stavu a vývoje vegetačních prvků (stromů, keřů, květinových výsadeb, trávníků) ve vztahu k postupujícímu suchu a změně klimatu. Na vybraných stanovištích budou metodicky monitorovány změny vnějších projevů rostlin či jejich vlastní životnost/mortalita/funkčnost, včetně nových výsadeb. Práce bude vycházet z provedených pasportů a inventarizací dřevin ve vybraném sídle. Shrnuta budou případná dosud městem přijatá opatření proti suchu. Vytipovány budou suchem ohrožené vegetační plochy a druhy rostlin. Monitoring proběhne vybraném sídle dle dohody.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RSZ Realizace a správa zeleně
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
B-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.