Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Summary:
Předmětná práce bude navazovat na již zpracovanou studii a projektové analýzy autorky. Rozpracovány budou analýzy porostů a zhodnoceny možné přístupy pěstební péče o ně. Řešen bude celkový krajinářský návrh areálu s důrazem na obnovu, přestavbu a regeneraci vegetačních struktur, včetně etapizace a alternativních řešení. Součástí bude návrh péče o areál, jeho zatraktivnění a návštěvnické zviditelnění. Vyhodnoceny budou rovněž možnosti financování obnovy prostřednictvím státní dotační politiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-LA Landscape Architecture
C-LA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.