Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Abstrakt:
Předmětná práce bude ve vybraném objektu (objektech) analyzovat příčiny a důsledky uvedených vlivů. Jednotlivé vlivy budou popsány a dokumentovány, včetně možných inspirativních přístupů k jejich řešení. Současně bude zhodnocen historický vývoj objektu a objasněn bližší situační kontext ve vazbě na uplatněné tvůrčí principy zahradní a krajinářské tvorby, kompozici a ochranu památkových hodnot. V návrhové části budou vedle relevantních rozborů ve vybraném objektu krajinářské tvorby v rámci celkového koncepčního návrhu jeho obnovy představeny a konkretizovány možné postupy řešení kalamitních vlivů na vegetačních prvcích či jejich kombinace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.