Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Summary:
Zeleň obytných souborů patří mezi nejrozšířenější funkční typy městské zeleně. Bakalářská práce je zaměřena na vypracování charakteristiky krajinářských úprav, historii a poznání současného stavu. Detailní pozornost bude věnována konkrétnímu tématu podle studijního oboru přihlášeného studenta na toto téma.

There are no limitations of the topic