Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Abstrakt: Zeleň obytných souborů patří mezi nejrozšířenější funkční typy městské zeleně. Bakalářská práce je zaměřena na vypracování charakteristiky krajinářských úprav, historii a poznání současného stavu. Detailní pozornost bude věnována konkrétnímu tématu podle studijního oboru přihlášeného studenta na toto téma.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení