Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Summary: Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení kvality (aktuálního stavu) vybraných technických prvků (TP) v různých funkčních typech zeleně. U vybraných TP bude zpracována jejich typologie. Výsledkem práce bude návrh metodiky hodnocení a katalog předmětných TP. Práce je vhodná pro studenta s technickým zaměřením.

There are no limitations of the topic