Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Petr Čech, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nábytku, designu a bydlení - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou kvality povrchu nábytkových dílců dokončených UV tvrditelnými nátěrovými hmotami. Hlavním cílem práce bude laboratorní ověření vlivu technologických parametrů (rychlost posuvu dopravního pásu, intenzita záření rtuťových lamp atd.) UV vytvrzovacího zařízení (Miniterm UV) na kvalitu povrchu nábytkových dílců. Kvalita povrchu bude ověřována především z pohledu fyzikálně-mechanických a chemických odolností posuzovaných nábytkových dílců.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-NI Nábytkové inženýrství
N-NI-NI Nábytkové inženýrství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.