Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou kvality povrchu nábytkových dílců dokončených UV tvrditelnými nátěrovými hmotami. Hlavním cílem práce bude laboratorní ověření vlivu technologických parametrů (rychlost posuvu dopravního pásu, intenzita záření rtuťových lamp atd.) UV vytvrzovacího zařízení (Miniterm UV) na kvalitu povrchu nábytkových dílců. Kvalita povrchu bude ověřována především z pohledu fyzikálně-mechanických a chemických odolností posuzovaných nábytkových dílců.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-NI Nábytkové inženýrství
N-NI-NI Nábytkové inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.