Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Obytná městská krajina
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. arch. Markéta Krejčí, Ph.D.
Summary: Práce se bude zabývat obytností veřejného prostoru jako základním elementárním požadavkem na kvalitu života ve městě. Těžištěm práce bude hledání forem obytné městské krajiny - veřejného prostoru pro krátkodobou a víkendovou rekreaci a hledání ideálních řešení prostředky krajinářského architekta. Student se ve své práci bude zabývat tématy polyfunkčního kompaktního města, vrstevnatosti města, zklidňování dopravy, udržitelné mobility či sousedství. Přístup práce k navrženému tématu obnáší nastudování literatury a pramenů, zpracování analytické části a následné autorské zpracování návrhu v rozsahu architektonické studie vybraného modelového území města Brna.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LSA Landscape Architecture
B-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.