Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Koupací nádrže a biobazény
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Abstrakt:
Diplomová práce se bude zabývat popisem současných technologií v oblasti zakládání a údržby přírodních koupacích bazénů (BIOBAZÉNŮ). Budou vybrány tři typy vodních nádrží, které budou srovnány v jejich funkci, nárocích na zakládání a péči. Při vypracování diplomové práce budou využívány Standardy pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů vydané Asociací biobazénů a jezírek.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
N-ZKA-MZKU Management zahradních a krajinářských úprav

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.