Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Obnova památky krajinářské architektury
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout obnovu vybrané památky krajinářské architektury. Pro vybraný objekt budou proveden oborové průzkumy: vyhodnocení dendrologického potenciálu, rozbor provozu a kompozice, bude zpracován historický vývoj. V návrhové části bude ve fázi studie navržena obnova historické kompozice.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KA Krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.