Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Návrh odpočivného křesla
State of topic:
approved (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Furniture, Design and Habitat - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Cílem bakalářské práce bude návrh odpočivného křesla. Práce bude rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. První teoretická část práce se bude zabývat ergonomií sezení, typologií a použitými materiály. V druhé části práce bude řešen celkový postup návrhu odpočivného křesla se zaměřením na funkčnost a estetické řešení. Finálním výstupem práce bude zhotovení funkčního modelu v M 1:1.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FUR Furniture Design and Furniture Technology
B-FUR-FDM Furniture Design and Manufacture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.