Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Kristýna Klasová, Ph.D.
Summary: Cílem práce je vyhledat, shromáždit a prostudovat dostupné zdroje a informace o používání květin, s důrazem na květinový záhon, v daném historickém období a ze získaných informací vypracovat literární rešerši. Dále provést výběr modelového objektu, na základě dostupných archivních zdrojů různého typu vypracovat jeho historickou analýzu a provést terénní průzkum.

There are no limitations of the topic