Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je vyhledat, shromáždit a prostudovat dostupné zdroje a informace o používání květin, s důrazem na květinový záhon, v daném historickém období a ze získaných informací vypracovat literární rešerši. Dále provést výběr modelového objektu, na základě dostupných archivních zdrojů různého typu vypracovat jeho historickou analýzu a provést terénní průzkum.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení