Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Urbánní půda jako stanovištní faktor: hodnocení ve vztahu k dřevinám
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav geologie a pedologie - LDF
Max. počet študentov:
3
Navrhol: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Abstrakt:
Téma bakalářské práce je zaměřeno na hodnocení půdního prostředí z pohledu arboristy ve smyslu vztahů půda - rostlina v pojedí výsadeb jednotlivých stromů resp. městské zeleně. Při komplexním posouzení stanovištních podmínek téma vychází z předmětu Geologie a pedologie pro arboristy, přičemž bude rozšířeno o pokročilé laboratorní analýzy a o hodnocení půdního prostředí ve stanovištním pojetí. Materiálem práce bude vybraná část urbanizovaného území na základě konzultace se studentem.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-LES Lesnictví
B-LES-ARB Arboristika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.