Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Tvorba veřejných prostorů - Plovárny a koupaliště
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. arch. Markéta Krejčí, Ph.D.
Summary:
Bakalářská práce se bude zabývat tvorbou prostoru určeného pro rekreaci a sport. Bude se jednat o ztvárnění místa, které může ale nemusí mít režim přístupnosti pro veřejnost. Dané vyplyne z konkrétního modelového území. Student prostuduje typologické formy dle zaměření zadání s nezbytným přesahem. Vytvoří historický přehled těchto míst jako nezbytný vědomostní podklad pro vlastní navrhování. Dle záběru studenta bude spolu s vedoucím práce zvolena konkrétní forma prostoru pro sportovně-rekreační činnost, která má velkou amplitudu možností od přírodních biotopů až po městské plovárny. Prostředky krajinářského architekta student navrhne architektonickou studii se všemi náležitostmi.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-LSA Landscape Architecture
B-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.