Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Modální analýza výřezu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem je provést numerickou a experimentální modální analýzu výřezu kmene pro aplikace v nedestruktivním testování dřeva. Zhodnocen bude vliv geometrie, materiálu a provedení experimentu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení