Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Kristýna Klasová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je seznámit se s problematikou současné tvorby naturalistických a ekologicky orientovaných výsadeb, s užším zaměřením na sucho tolerující vytrvalé travobylinné směsi zakládané metodou přímého výsevu. Shromáždit a prostudovat dostupné zdroje zabývající se touto problematikou a ze získaných informací vypracovat literární rešerši. Dále založit experiment ověřující aplikaci lineárního polymeru po výsevu osiva, provést sběr dat v terénu - hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.

There are no limitations of the topic