Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Kristýna Klasová, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je seznámit se s problematikou současné tvorby naturalistických a ekologicky orientovaných trvalkových záhonů z přímého výsevu, jejich zakládáním a managementem péče. Shromáždit a prostudovat dostupné zdroje zabývající se touto problematikou a ze získaných informací vypracovat literární rešerši. Dále pro založený experiment naplánovat a ověřit management péče, provést sběr dat a vyhodnotit vliv termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.

There are no limitations of the topic