Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Seznámit se s problematikou současné tvorby naturalistických a ekologicky orientovaných výsadeb (výsevů) trvalek s důrazem na sucho tolerující vytrvalé travobylinné porosty zakládané metodou přímého výsevu. Shromáždit a prostudovat dostupné zdroje zabývající se touto problematikou a ze získaných informací vypracovat literární rešerši. Dále ověřit modelové vytrvalé směsi z přímého výsevu v reálném prostoru, provést hodnocení vybraných vlastností těchto směsí např. její estetické působení, doba, délka a intenzita kvetení, výška atd. a na základě získaných dat směsi kriticky vyhodnotit.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-RMGM Realisations and Municipal greenery management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.