Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Martinek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Petr Martinek, Ph.D.
Abstrakt:
Klíněnka jírovcová je monofágním minovačem na jírovci (Aesculus hippocastanum), který představuje jednu z hlavních dřevin především intraviláních a na některých územích také lesních oblastí střední Evropy. Při svém vývoji, resp. larválním žíru klíněnka podstatně poškozuje asimilační plochu hostitelské dřeviny. V ne zcela ojedinělých případech na tento fakt reaguje hostitelská dřevina úhynem zvlášť, pokud dojde u stromem obnovené listové plochy k poškození časnými mrazy. Aplikace systémových insekticidů metodou stromové injektáže může představovat vhodnou metodu eliminace tohoto minovače, a proto je třeba tento management péče zhodnotit. Důležité je studium jak dlouhodobosti ošetření, tak i potenciálního dopadu na necílové skupiny živočichů.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení