Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav vinohradnictví a vinařství - ZF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat účinností MCFA při různém načasování jejich aplikace a technologických zásahů za účelem ukončení alkoholové fermentace.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.