Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V poslední době nastal vzestup využití LED diod v mnohých odvětvích průmyslu. Taktéž v zahradnickém průmyslu se hledají další možnosti rozšíření využití těchto světelných zdrojů. Velkou předností LED diod je jejich schopnost vyzařovat přesně stanovené vlnové délky. Na základě kvality a kvantity dopadajícího světla se spouštějí různé biochemické reakce vedoucí k dalším fyziologickým procesům, jako je například tvorba květů, kořenů. Cílem práce bude ověřit vliv různé intenzity a světelného spektra na zakořeňování dřevin množených řízkováním.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
ZFFRO Fyziologie rostlin