Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných houbových patogenů u jehličnanů
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Dagmar Palovčíková
Abstrakt:
Cíl: aplikace a vyhodnocení účinnosti metody stromové mikroinjektáže u vybraných hostitelů, před vlastní aplikací provést v podmínkách in vitro testování komerčních fungicidů k uvedenému patogenu a dle výsledků postupovat při vlastní injektáži. Práce bude probíhat v laboratoři i v terénu. Má návaznost na řešený výzkumný projekt IGA 2019 Principy účinnosti stromové mikroinjektáže jako metody individuální ochrany dřevin proti významným hmyzím a houbovým patogenům.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení