Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Cíl práce: zpracovat návrh obnovy funkčnosti vegetačních prvků ve vybrané památce zahradního umění, či její části. Obsah práce: (1) stručná kritická rešerše dané problematiky, zaměřená především na následující oblasti: (a) základní terminologie, (b) systém péče o památky zahradního umění (PZU) v ČR a jeho nástroje, (c) uměleckohistorická, biologická a technologická východiska péče (v širokém slova smyslu) o vegetační prvky v PZU, (d) metodické postupy při obnově funkčnosti vegetačních prvků v PZU. (2) Ve zvoleném objektu uskutečnit relevantní průzkumy a rozbory, především: (a) umělecko-historického vývoje objektu, (b) programu, provozu a kompozice, (c) stavu vegetačních prvků a dalších kompozičních prvků, (d) majetkoprávních otázek, (e) zajištění péče o objekt, případně i dalších aspektů. (3) Zpracovat (a) návrh programu, provozu a kompozice daného objektu a (b) návrh pěstebních a obnovných opatření pro jeho vegetační prvky v dokumentaci pro provedení stavby.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-LA Landscape Architecture
C-LA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.