Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Abstrakt: Cíl práce: zpracovat návrh obnovy funkčnosti vegetačních prvků ve vybrané památce zahradního umění, či její části. Obsah práce: (1) stručná kritická rešerše dané problematiky, zaměřená především na následující oblasti: (a) základní terminologie, (b) systém péče o památky zahradního umění (PZU) v ČR a jeho nástroje, (c) uměleckohistorická, biologická a technologická východiska péče (v širokém slova smyslu) o vegetační prvky v PZU, (d) metodické postupy při obnově funkčnosti vegetačních prvků v PZU. (2) Ve zvoleném objektu uskutečnit relevantní průzkumy a rozbory, především: (a) umělecko-historického vývoje objektu, (b) programu, provozu a kompozice, (c) stavu vegetačních prvků a dalších kompozičních prvků, (d) majetkoprávních otázek, (e) zajištění péče o objekt, případně i dalších aspektů. (3) Zpracovat (a) návrh programu, provozu a kompozice daného objektu a (b) návrh pěstebních a obnovných opatření pro jeho vegetační prvky v dokumentaci pro provedení stavby.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.