Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuře
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Tradiční způsoby použití rostlin jsou založeny na minimalizaci náhody. Její záměrné uplatnění – v rámci určitých mantinelů – se stává významným impulzem pro současnou tvorbu (blackbox gardening). Zaměření práce: (1) Kritická rešerše dané problematiky, orientovaná především na ideová východiska a historii uplatňování tohoto principu, na podstatu, současné možnosti a omezení, způsoby použití a realizované příklady aplikace tohoto přístupu (oba obory). (2) Návrh ztvárnění modelového objektu – či modelových situací – s využitím principu nahodilosti u rostlinných prvků (obor ZaKA); návrh sortimentu rostlin, technologie založení a následné péče pro vybrané rostlinné prvky, v závislosti na jejich stanovišti a funkci (obor MZKU).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.